Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Chấm Công

HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM CHẤM CÔNG Tico H++ (Cập nhật mới nhất) KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNG Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Chấm Công Sau khi chọn mục Khai báo máy chấm công, ta thực hiện thao tác thiết ...

Hướng Dẫn Đăng Ký Vân Tay Máy Chấm Công (Phiên Bản Mới)

Hướng Dẫn Đăng Ký Vân Tay Máy Chấm Công (PHIÊN BẢN MỚI) Màn hình chính của máy chấm công phiên bản mới A. NGƯỜI SỬ DỤNG: (Đăng ký, xóa, sửa nhân viên) Đăng ký nhân viên mới: Nhấn nút Menu ...

Copyright Maychamcong24h
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline